आपण जेव्हा समाजात वावरतो, तेव्हा आपली भाषा आणि वागणुक लोकांना आपल्या शिक्षित आणि समजंस, म्हणजेचसंस्कारी कुटूंबाची जाण देते. या मुळेच, जगात मोठे  होण्यासाठी संस्कार खूप महत्वाचे आहेत. 

©2017 JBTCares Pvt. Ltd. Pune, India. 

A social enterprise initiative by JBTCares!